IT/SCADA Software

IT/SCADA Software

We deal with a wide range of IT services, integrating software into production systems and creating proprietary solutions tailored to customer requirements. Below is a list of sample applications that we can offer your company. If we have not yet placed the position of your interest in it, please contact us.

Machine control and control software

  • Wonderware InTouch
  • Production data collection
  • Use of SQL Server databases
  • Integration with HMI operator panels

Migrations to the latest solutions

  • InTouch Software Conversions
  • PLC Migrations
  • Upgrading operating Systems
  • Database migrations

SCADA Software

Most of the technology processes are now being watched by the surveillance staff to maintain the highest production efficiency. The Supervisory Control And Data Aquisition (SCADA) software is used for remote data reading and process control. Thanks to this tool, the technologist can keep track of the state of production and its components, but also manage the equipment on the production line or smoothly change the setpoints of critical parameters.

We use Wonderware solutions

Machine Monitoring and MES systems

Oprócz sterowania maszynami, oferujemy także produkty przeznaczone do monitorowania całego parku maszynowego pod względem jakości, szybkości produkcji, dostępności maszyn. These end-to-end solutions allow you to measure machine downtime, working times, crashes and other events. Dostosowany do potrzeb klienta, system taki dostarcza wiele przydatnych informacji, które pomagają zoptymalizować proces produkcyjny a także szybko identyfikować jego słabe punkty. Dostarcza także narzędzi do oceny pracy poszczególnych maszyn i pracowników. Do wizualizacji rejestrowanych danych użytkownik otrzymuje pakiet gotowych raportów generowanych dynamicznie. Pozawala mu to na dobieranie pożądanych ram czasowych raportu, analizowanych maszyn, czy wybranych pracowników. System monitoringu maszyn może pracować również z systemami ERP, dzięki czemu dane z produkcji są w sposób automatyczny umieszczane w globalnej bazie danych zakładu produkcyjnego i mogą być poddawane dalszej obróbce.


Created by Midero