Cela spawalnicza z dwoma obrotnikami jednoosiowymi dla WIMED Sp. z o.o.

Zrobotyzowana cela spawalnicza z dwoma obrotnikami jednoosiowymi, to cela zrobotyzowana dostarczona pod klucz przez ACaRS Sp. z o.o. Wdrożenie zostało przeprowadzone dla firmy WIMED Sp. z o.o. – lidera w produkcji znaków drogowych i urządzeń BRD. Stanowisko służy do spawania dwóch typów barierek wygrodzeniowych: U12A z poprzeczką oraz U11A. Personel został przeszkolony i jest w stanie samodzielnie dodawać do spawania nowe produkty.

 Parametry techniczne maszyny:

– robot spawalniczy Kawasaki BA006L o zasięgu roboczym R=2036[mm],

– Osprzęt spawalniczy FRONIUS do spawania metodą MIG/MAG,

– Obrotniki jednoosiowe z podporą o udźwigu znamionowym 250 [kg] – 2 sztuki,

– czas spawania: na przykładzie U12A z poprzeczką = 90 [s], U11A = 330 [s],

– Pole robocze spawania: 2 strefy po 2500 [mm] x 1500 [mm],

– Przyrządy spawalnicze wymienne,

– Możliwość uzyskania obłożenia 100% przy pracy na dwie strefy (praca robota bez zatrzymania),

– System bezpieczeństwa operatora, deklaracja zgodności CE,

– Możliwość dodawania nowych typów detali przez użytkownika,

– obsługa maszyny poprzez panel dotykowy,

Projekt przyrządu spawalniczego z zaciskami ręcznymi firmy RAIS:

List referencyjny


Created by Midero