System monitoringu maszyn MES w Cersanit II

Raportowanie i analiza danych produkcyjnych to wyzwanie, przed którym staje coraz więcej firm. Szczególnie te, które prowadzą produkcję seryjną albo małoseryjną ale potrzebują zapisać parametry wytworzenia każdego z wyrobów, szukają rozwiązań, które kompleksowo zgromadzą wszystkie potrzebne dane oraz przedstawią je automatycznie w sposób wizualny, na raportach. Tak spreparowane dane są bezcenną pomocą dla dyrektorów czy planistów oraz pracowników utrzymania ruchu w tego typu zakładach. Pomagają one w ocenie wydajności produkcji a zarazem w zrozumieniu istoty problemów, które podczas procesu produkcyjnego mogą wystąpić.

W celu analizowania danych produkcyjnych, gromadzenia informacji o przestojach maszyn, oraz śledzenia na bieżąco stanu pracy maszyn w zakładzie, firma Cersanit II Starachowice poprosiła nas o zaprojektowanie i wykonanie systemu realizującego wszystkie te zadania. Stworzyliśmy więc dla niej kompleksowy system ACaRS MES, łączący w sobie moduły:

 • gromadzenia danych z maszyn,
 • komunikacji z operatorem,
 • zapisu danych historycznych,
 • generowania raportów,
 • wysyłania raportów okresowych do dyrektorów i mistrzów,
 • informowania pracowników utrzymania ruchu o awariach maszyn
 • wyświetlania stanu pracy maszyn na hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym w interaktywnej formie.

Na potrzeby klienta stworzyliśmy zestaw raportów, które dostarczają szeregu informacji, w tym:

 • wartość wskaźnika OEE obliczanym automatycznie przez system oraz jego składowych
 • podsumowanie pracy maszyn, zestawienie ich przestojów, awarii, wskaźników MTTF, MTTB, MTTR
 • analiza roczna dostępności i wydajności maszyn ze wszystkimi parametrami składowymi
 • zestawienie operatorów obecnie pracujących na maszynach oraz historii logowań do nich
 • raporty produkcyjne z danego okresu czasu (ilość wyrobów, parametry ich produkcji)
 • raporty utrzymania ruchu: awarie, interwencje na maszynach
 • raporty zdarzeń występujących na maszynach, np. praca, przestój, awaria, interwencja UR

Wszystkie powyższe raporty generowane są na podstawie zebranych przez nasz system danych produkcyjnych, oraz informacji dostarczonych przez operatorów pracujących na maszynach. Użytkownik końcowy, generując raporty, może dowolnie je konfigurować, np. ustawiać interesujący go przedział czasowy, wybierać konkretne maszyny poddane analizie, czy operatorów, o których pracy chce się więcej dowiedzieć.

Zbieranie informacji z maszyn

Aby zgromadzić potrzebne dane do ich analizy w przyszłości, musieliśmy pozyskać komplet informacji o pracy maszyny. Niektóre z nich są więc pobierane bezpośrednio z niej, pozostałe zaś otrzymujemy pośrednio przez operatora obsługującego maszynę. Taki zestaw danych następnie przetwarzamy w czasie rzeczywistym oraz udostępniamy w formie interaktywnych map zakładów czasu rzeczywistego. Może być też wykorzystany w każdym momencie przez użytkownika chcącego wygenerować raport produkcyjny lub prezentujący inne dane o maszynie (np. o jej awariach). Podgląd raportu jest możliwy z każdego miejsca w firmie, dla uprawnionych pracowników, za pomocą autorskiego serwisu WWW.

Funkcjonalność strony WWW:

 • podgląd globalnych liczników produkcyjnych oraz wykresu produkcji w ostatnich miesiącach
 • generowanie wszystkich raportów dostępnych w systemie ACaRS MES (produkcja, operatorzy, utrzymanie ruchu, wskaźniki OEE)
 • interaktywny rzut hali ze statusem wszystkich maszyn tam znajdujących się
 • interaktywny podgląd bieżącej pracy maszyn w czasie rzeczywistym

List referencyjny


Created by Midero