Transport elementów za pomocą robota SCARA EPSON

Opis projektu

Zrobotyzowane stanowisko do obsługi prasy mimośrodowej, to projekt, w którym ACaRS Sp. z o.o. brała udział w charakterze podwykonawcy. W zakres zleconych nam prac wchodziło oprogramowanie dwóch robotów SCARA EPSON LS6. Programy zostały przygotowane dla czterech typów detali. Wykonana parametryzacja pozycji pobierania i odkładania detali na paletkach pozwala obsłudze modyfikować programy.

Algorytm został napisany w symulatorze RC+, co znacząco skróciło czas potrzebny na uruchomienie w zakładzie klienta. W symulatorze przeprowdzono proces optymalizacji trajektorii ruchu robotów, tak aby osiągnąć czas cyklu zadowalający klienta.

Film przedstawiający pracę robota w stanowisku

List referencyjny


Created by Midero